GPW – system notowań

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


GPW – system notowań

Kurs instrumentu finansowego ustalany jestw tzw. systemie notowań. Może on być ciągły, gdy kurs ustalany jest od transakcji do transakcji lub jednolity, gdy kurs ustalany jest w określonym przedziale czasowym na podstawie zleceń kupna i sprzedaży oraz precyzyjnie określonego algorytmu. Od 1 stycznia 2011 r. harmonogram sesji giełdowej w systemie WARSET przedstawia się następująco:

a) dla notowań jednolitych z dwoma fixingami

 

8.00-11.00 Przyjmowanie zleceń na otwarcie
11.00 Otwarcie (określanie kursu jednolitego)
11.00-11.30 Dogrywka
11.30-15.00 Przyjmowanie zleceń na otwarcie
15.00 Otwarcie (określanie kursu jednolitego)
15.00-15.30 Dogrywka
15.30-17.35 Przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji

Fazy sesji w systemie kursu jednolitego:

 • przed otwarciem: składanie zleceń na otwarcie, publikowanie TKO (Teoretycznego Kursu Otwarcia), brak transakcji;
 • fixing: określenie kursu jednolitego i realizacja zleceń;
 • dogrywka: składanie i realizacja zleceń po cenie równej kursowi jednolitemu – cenie z fixingu;
 • przed otwarciem: składanie zleceń na kolejną sesję.

b) dla notowań ciągłych

8.00-9.00 Przyjmowanie zleceń na otwarcie
9.00 Otwarcie (określenie kursu na otwarciu)
9.00-17.20 Notowania ciągłe
17.20-17.30 Przyjmowanie zleceń na zamknięcie
17.30 Zamknięcie (określenie kursu na zamknięciu)
17.30-17.35 Dogrywka

c) dla notowań ciągłych – instrumenty pochodne

 

8.00-8.30 Przyjmowanie zleceń na otwarcie
8.30 Otwarcie (określenie kursu na otwarciu)
8.30-17.20 Notowania ciągłe
17.20-17.30 Przyjmowanie zleceń na zamknięcie
17.30 Zamknięcie (określenie kursu na zamknięciu)
17.30-17.35 Dogrywka

   Fazy sesji w systemie notowań ciągłych:

 •  przed otwarciem: składanie zleceń na otwarcie, publikowanie TKO (Teoretycznego Kursu Otwarcia), brak transakcji
 • otwarcie (fixing): określenie kursu otwarcia, realizacja zleceń wprowadzonych do systemu w fazie przed otwarciem, brak nowych zleceń
 • notowania ciągłe: przyjmowanie zleceń i ich realizacja zgodnie z sytuacją rynkową
 • przed zamknięciem: składanie zleceń na zamknięcie, brak transakcji
 • zamknięcie (fixing): określenie kursu zamknięcia, realizacja zleceń wprowadzonych do systemu w fazie przed zamknięciem
 • dogrywka – składanie i realizacja zleceń po cenie równej kursowi zamknięcia
 • przed otwarciem: składanie zleceń na otwarcie kolejnej sesji