GPW – indeksy giełdowe

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


GPW – indeksy giełdowe

Na rynku głównym GPW wyróżnia się następujące indeksy i subindeksy:

1. Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG 20.

W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji 20 spółek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuację, że w indeksie uczestniczy więcej lub mniej niż 20 spółek. Datą bazową indeksu jest 16 kwietnia 1994 roku o wartości 1000,00 punktów. Liczba uczestników indeksu zakwalifikowanych do jednego sektora, według stosowanej klasyfikacji sektorowej, nie może być większa niż 5. Indeks obliczany jest bez uwzględniania dochodów z tytułu dywidend.

2. Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek mWIG 40.

W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji 40 spółek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuację, że w indeksie uczestniczy więcej lub mniej niż 40 spółek. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 1997 roku o wartości 1000,00 punktów.

3. Warszawski Indeks Giełdowy Małych Spółek sWIG 80

W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji 80 spółek. W szczególnie

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuację, że w indeksie uczestniczy więcej lub mniej niż 80 spółek. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 1994 roku o wartości 1000,00 punktów. Indeks obliczany jest bez uwzględniania dochodów z tytułu dywidend.

4. Warszawski Indeks Giełdowy WIG

W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji spółek notowanych na Giełdzie.

Datą bazową indeksu jest 16 kwietnia 1991 roku o wartości 1000,00 punktów. Indeks obliczany jest z uwzględnianiem dochodów z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru (indeks dochodowy)

5. Warszawski Indeks Giełdowy WIGPL

W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji spółek z siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej notowanych na Giełdzie. Datą bazową indeksu jest 16 kwietnia 1991 roku o wartości 1000,00 punktów. Indeks obliczany jest z uwzględnianiem dochodów z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru (indeks dochodowy).

6. Indeks TechWIG.

W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji spółek z Segmentu Innowacyjnych Technologii – SiTech. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 1999 roku o wartości 1000,00 punktów. Indeks obliczany jest bez uwzględniania dochodów z tytułu dywidend.

Oprócz indeksów Giełda oblicza i podaje do publicznej wiadomości o wartości następujących subindeksów sektorowych indeksu WIG (w skład portfeli subindeksów sektorowych, wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG, które zostały zakwalifikowane do odpowiedniego sektora według klasyfikacji sektorowej Giełdy):

a) WIG – przemysł spożywczy. Datą bazową subindeksu jest 31 grudnia 1998 roku o wartości 12 795.60 punktów.

b) WIG banki. Datą bazową subindeksu jest 31 grudnia 1998 roku o wartości 12 795.60 punktów.

c) WIG budownictwo. Datą bazową subindeksu jest 31 grudnia 1998 roku o wartości 12 795.60 punktów.

d) WIG telekomunikacja. Datą bazową subindeksu jest 31 grudnia 1998 roku o wartości 12 795.60 punktów.

e) WIG informatyka. Datą bazową subindeksu jest 31 grudnia 1998 roku o wartości 12 795.60 punktów.

f) WIGmedia. Datą bazową subindeksu jest 31 grudnia 2004 roku o wartości 26 636.19 punktów.

g) WIG paliwa. Datą bazową subindeksu jest 30 grudnia 2005 roku o wartości 35 600.79 punktów.

Subindeksy sektorowe obliczane są z uwzględnianiem dochodów z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru (indeks dochodowy). 

Do podstawowych indeksów, obrazujących stan rynku jest indeks dużych spółek – WIG 20 oraz WIG.